Onderzoek normaalwaarden van de dikte van het middenrif bij kinderen met echo

Beste ouders,
 
Wij werden benaderd door het Erasmus MC-Sophia ziekenhuis in Rotterdam om mee te werken aan een onderzoek bij gezonde kinderen die zou kunnen zorgen voor een vlotter verloop tijdens het afkoppelen van jonge kinderen van een beademingstoestel.
 
Met het onderzoek; “Meten van normaalwaarden van de dikte van het middenrif bij kinderen met echo“, wil men nagaan wat de normale dikte van het middenrif is bij in- en uitademing van kinderen van 0-8 jaar. Normaalwaarden zijn bekend bij kinderen van 9 jaar en ouder, maar niet bij kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar. Deze groep vormt de grootste groep kinderen die op een intensive care worden opgenomen en kunstmatig wordt beademd. Het uiteindelijke doel is om bij kinderen die beademd worden op de Intensive Care de dikte van het middenrif te meten met echo om hiermee iets te kunnen zeggen over of kinderen al klaar zijn om van de beademing afgehaald te kunnen worden. Daarmee zou de beademing eventueel ingekort kunnen worden in de toekomst. De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden. Data worden anoniem verwerkt.
 
Daar de gezondheid en welzijn van kinderen heel belangrijk is voor Villa Valentijn, willen wij als kinderopvanginitiatief op zoveel mogelijk facetten meewerken hieraan. Bovenstaand onderzoek leek ons zeer nuttig vandaar dat wij willen informeren bij jullie of hier een draagvlak voor is. Uiteraard zonder enige verplichting. Elke ouder bepaalt zelf of zijn of haar kind hieraan deelneemt.

Concreet zou dit betekenen dat indien er voldoende inschrijvingen zijn er een onderzoek zou plaatsvinden bij ons op het kinderdagverblijf tijdens de normale opvang uren. 1 onderzoek duurt 10 à 15 minuten per kind. Het onderzoek zou uitgevoerd worden door de mensen van het Erasmus ziekenhuis.
Indien iemand van jullie bereid is om hieraan mee te werken, willen we vragen het formulier “œaanmeldformulier echo middenrif gezonde kinderen.pdf“ te downloaden, in te vullen en terug te sturen naar hallo@villavalentijn.be.

Hebben jullie nog vragen hierover dan kan u altijd mailen naar a.duyndam@eramusmc.nl en j.smit.3@erasmusmc.nl of contact opnemen met onderstaande personen:
 
Mevr. Marie-Anne Sanders, verpleegkundige, +32 474 09 16 56
Mevr. A. Duyndam, verpleegkundig specialist ICK, +31 6 27 12 64 28
Mevr. J. Smit, Intensive Care verpleegkundige ICK, +31 6 20 42 02 83
Dr. E. Ista, verplegingswetenschapper en fellow implementatie ICK, +31 107 03 70 28